tisdag 21 februari 2017

Om vi räknar löpets 10dygn som dräktighetsdygn 1 ....

eftersom Liebu parade sig från dygn 7 till 15 - dvs var tidig med första parningen..... så skulle hon kunna vara på dräktighets dygn 10 idag.
Nu kommer det alltså en väntan på att se om löpet utvecklar sig till en skendräktighet eller dräktighet.

Mer eller mindre alla tikar som löper får en skendräktighet – om de inte blir dräktiga – efter. I naturen handlar det om att tikarna skall kunna hoppa in som ”Back-Up” för flockens valpkull ifall det händer den ordinarie tiken något. Detta är också den naturlig orsaken till att tikar efter avslutat löp har en högre halt av hormonet progesteron under en längre period än andra djur. Denna höga halt av progesteron leder inte enbart till att skendräktighet är vanligt utan också till att pyometra, livmoderinflammation är så pass vanligt som det faktiskt är hos våra tikar.

Skendräktiga tikar uppvisar ofta alla de tecken och hormonella ändringar som förekommer under en verklig dräktighet. Det kan vara svårt att med blotta ögat fastställa om en tik är dräktig eller skendräktig eftersom beteendeförändringar förekommer i båda fallen, som att samla saker, bädda, viktökning, svullna juver och även mjölkproduktion.
Conny och jag har bestämmt oss för att det kommer kännas skönt med ett ultraljud - när den tiden kommer i dräktigheten - både utav nyfikenhet och säkerhet….
Nu är de alltså troligtvis på dygn 10 … and counting ;)

söndag 19 februari 2017

Parning, vi hoppas på en D-kull!!!

Den 9februari körde Conny och jag de 21milen upp till Sussie och Uffe på Lilla Enebys Kennel för att låna med oss den ljuvliga hanen - Lilla Enebys Hit Hazman - hem.

Redan kvarten efter vi kom hem bjöd Liebu upp till dans och ... sent på torsdagskvällen ... dåligt klädd och med snö på backen hade vi en dryga 40minuter hängning ... Uppfödare vet hur det är ;)

 Nu när Liebu och Hasse har parat möts äggen redan i äggledarna av spermier. Det är här i äggledarna själva befruktningen sker, genom att de spermier som hinner först fram tränger igenom äggets hårda yta. Så snart detta har skett blockeras ägget så att inga ytterliga spermier kan tränga in. Om ett flertal spermier skulle träna sig in i ett och samma ägg skulle det kunna leda till en felaktig kromosomuppsättning hos det befruktade ägget – som kallas för zygot.

 Efter befruktningen börjar zygoten att dela sig. Den kommer att hinna dela sig 4 – 5 gånger medan den vandrar vidare upp genom äggledaren, och varje gång fördubblas antalet celler. När det är dags att vandra ut i livmodern kommer den att bestå av en geléklump. Klumpen innehåller 16 – 32 celler.

Ägglossningen hos en tik är utdragen över ett par dagar. Det är därför tiken kan paras under loppet av ett par, upp till 10 dagar. Liebu parades första gången på dygn 7, dvs den 9 februari. De hade sedan några dagar med parningar fram till den 15de och den 17de åkte vi och lämnade Hazze igen.
Man skulle kunna tro att valparna på grund av de många olika parningsdagarna blir olika gamla när det väl är dags för valpning och att de valpar i kullen som är lite mindre skulle vara de som blev till vid den sista parningen under löpet. Men så är inte fallet. De ägg som befruktats först väntar in de andra, kan man säga. Och när sedan hormonnivåerna är de rätta kommer alla befruktade ägg att på en och samma gång komma ut i livmodern. De är då alla i samma ”ålder” vad gäller utvecklingssynpunkt.
Denna vandring genom äggledaren tar ganska lång tid hos tiken, mellan 10-14 dagar. När zygoterna vandrat ut i livmodern kommer de att ytterligare 7 – 10 dagar flyta fritt omkring där inne och under tiden fördela sig utmed livmoderhornens hela längd. Implantationen, dvs. zygoternas fastväxning vid livmodervägen och den begynnande utvecklingen av moderkakorna sker först 17 – 21 dagarna efter befruktningen.

                         Den planerade D-kullen ligger nu ute på pinschersektionens hemsida :